TRIẾT LÝ NHÂN SỰ

Naviteco hiểu rằng, nhân lực là tài sản quý giá nhất cho một doanh nghiệp thành công. Một tinh hoa nhân lực toàn cầu, phải vượt lên trên cả yếu tố kĩ năng, đó là các yếu tố phẩm chất. Naviteco luôn mong muốn chào đón những cộng sự hội tụ đầy đủ:

– Đạo đức

– Trí tuệ

– Tinh thần phụng sự khách hàng

– Trách nhiệm

– Trung thực

– Sáng tạo

– Quyết liệt

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Để tạo được niềm tin và động lực cho nhân viên trong công ty, ngoài việc ghi nhận và tôn trọng mọi sự đóng góp của các thành viên vào thành công chung, Naviteco không ngừng đặt ra mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao tinh thần, mức sống cho nhân viên được thể hiện thông qua các quy chế, chính sách nhân sự của công ty như:

– Hệ thống lương thưởng

– Phúc lợi y tế, đời sống

– Chính sách công đoàn

– Cơ hội thăng tiến

– Cơ hội học tập

TINH THẦN CÔNG TY HỌC TẬP

Chúng tôi chọn Học tập giá trị tinh thần cốt lõi, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vì chúng tôi thấu hiểu rằng, chỉ có học tập liên tục, chúng tôi mới có đủ khả năng để mang lại những giá trị mới, phụng sự khách hàng. Chúng tôi học tập từ:

– Học tập khách hàng

– Học tập đồng nghiệp

– Học tập các đối tác

– Học tập các anh em cùng ngành